108 Names Of Lord Shri Ram


1 Om Ram Raamaaya Namah

2 Om Rama Bhadraaya Namah

3 Om Rama Chandraya Namah

4 Om Ram Shaashvataaya Namah

5 Om Raajiivalochanaaya Namah

6 Om Vedaatmane Namah

7 Om Bhavarogasya Bheshhajaaya Namah

8 Om Duushhana Trishiro Hantre Namah

9 Om Trimurtaye Namah

10 Om Trigunaatmakaaya Namah

11 Om Shrimate Namah

12 Om Raajendraaya Namah

13 Om Raghupungavaaya Namah

14 Om Jaanakiivallabhaaya Namah

15 Om Jaitraaya Namah

16 Om Jitaamitraaya Namah

17 Om Janaardanaaya Namah

18 Om Vishvaamitrapriyaaya Namah

19 Om Daantaaya Namah

20 Om Shara Natraa Na Tatparaaya Namah

21 Om Vaalipramathanaaya Namah

22 Om Vaagmine Namah

23 Om Satyavaache Namah

24 Om Satyavikramaaya Namah

25 Om Satyavrataaya Namah

26 Om Vratadharaaya Namah

27 Om Sadaahanumadaashritaaya Namah

28 Om Kausaleyaaya Namah

29 Om Kharadhva.nsine Namah

30 Om Viraadhavadhapan Ditaaya Namah

31  Om Vibhiishhana Paritraatre Namah

32  Om Harakodanda kha.Ndanaaya Namah

33 Om Saptataala Prabhettre Namah

34 Om Dashagriiva Shiroharaaya Namah

35 Om Jaamadgnya Mahaadarpadalanaaya Namah

36 Om Taatakaantakaaya Namah

37 Om Vedaantasaaraaya Namah

38 Om Trivikramaaya Namah

39 Om Trilokaatmane Namah

40 Om Punyachaaritrakiirtanaaya Namah

41 Om Trilokaraxakaaya Namah

42 Om Dhanvine Namah

43 Om Dandakaaranya PunyakR^ite Namah

44 Om Ahalyaa Shaapa Shamanaaya Namah

45 Om Pitrai Bhaktaaya Namah

46 Om Varapradaaya Namah

47 Om Ram Jitendriyaaya Namah

48 Om Ram Jitakrodhaaya Namah

49 Om Ram Jitaamitraaya Namah

50 Om Ram Jagadgurave Namah

51 Om Ram Rakshavanara Sangathine Namah

52 Om Chitrakuuta samaashrayaaya Namah

53 Om ram Jayantatranavaradaya Namah

54 Om Sumitraaputra Sevitaaya Namah

55 Om Sarvadevaadi Devaaya Namah

56 Om ram Mrutavanarajeevanaya Namah

57 Om ram Maayaamaariichahantre Namah

58 Om Mahaadevaaya Namah

59 Om Mahaabhujaaya Namah

60 Om Sarvadevastutaaya Namah

61 Om Saumyaaya Namah

62 Om BrahmaNyaaya Namah

63 Om Munisansutasanstutaya Namah

64 Om Mahaa Yogine Namah

65 Om Mahodaraaya Namah

66 Om Sachchidaananda vigrihaaya Namah

67 Om Parasmai jyotishhe Namah

68 Om Parasmai dhaamne Namah

69 Om Paraakaashaaya Namah

70 Om Paraatparaaya Namah

71 Om Pareshaaya Namah

72 Om Paaragaaya Namah

73 Om Paaraaya Namah

74 Om Sarvadevaatmakaaya Parasmai Namah

75 Om Sugriivepsita Raajyadaaya Namah

76 Om SarvapuNyaadhika Phalaaya Namah

77 Om Smraita sarvaagha Naashanaaya Namah

78 Om Aadipurushhaaya Namah

79 Om Paramapurushhaaya Namah

80 Om Mahaapurushhaaya Namah

81 Om Punyodayaaya Namah

82 Om Ayaasaaraaya Namah

83 Om PuraanaPurushhottamaaya Namah

84 Om Smitavaktraaya Namah

85 Om MitabhaashhiNe Namah

86 Om Puurvabhaashhine Namah

87 Om Raaghavaaya Namah

88 Om Anantaguna GaMbhiiraaya Namah

89 Om DhiiroddaattaguNottamaaya Namah

90 Om Maayaamaanushha Charitraaya Namah

91 Om Mahaadevaadipuujitaaya Namah

92 Om ram Setukrute Namah

93 Om Jitavaaraashaye Namah

94 Om Sarvatiirthamayaaya Namah

95 Om Haraye Namah

96 Om Shyaamaa.ngaaya Namah

97 Om Sundaraaya Namah

98 Om Shuuraaya Namah

99 Om Pitavaasase Namah

100 Om Dhanurdharaaya Namah

101 Om Sarvayagyaadhipaaya Namah

102 Om Yajvane Namah

103 Om Jaraamaranavarjitaaya Namah

104 Om Vibhiishhana Pratishthaatre Namah

105 Om Sarvaavagunavarjitaaya Namah

106 Om Paramaatmane Namah

107 Om Parasmai Brahmane Namah

Posted By : Vinod Jindal on Jan 31, 2015