Shri Vindeshwari Chalisa


The Vindeshwari Chalisa is a prayer to worship Goddess Shakti also known as Aadi Shakti who is the supreme power. One who recite this chalisa with devotion gets all his wishes full filled.


Namo namo vindhyeshvari namo namo jagadamba.
Santajanon ke kaja men maa karati nahin vilamba.

Jaya jaya jaya vindhyachala rani, aadi shakti jaga vidita bhavani.
Sinhavahini jai jaga mata, jaya jaya jaya tribhuvana sukhadata.
Kasht nivarini jaya jag devi, jaya jaya jaya jaya asurasur sevi.
Mahima amit apar tumhari, shesh sahas mukh varnat hari.
Dinan ke duhkh harat bhavani, nahin dekhyo tum sam koi dani.
Sab kar manasa puravat mata, mahima amit jagat vikhyata.
Jo jan dhyan tumharo lavai, so turantahi vanchhit phal pavai.
Tuu hi vaishnavi tuu hi rudrani, tuu hi sharada aru brahmani.
Ram radhika shama kali, tuu hi mata santan pratipali.
Uma madhavi chandi jvala, begi mohi par hohu dayala.
Tuu hi hingalaj maharani, tuu hi shitala aru vgyani.
Durga durg vinashini mata, tuu hi lakshmi jag sukhadata.
Tuu hi janhavi aru utrani, hemavati ambe nirvani .
Ashtabhuji varahini devi, karat Vishnu shiv jakar sevi.
Chonsaththi devi kalyani, gauri mangala sab gun khani.
Patan mumba dant kumari, bhadrakali sun vinay hamari.
Vajradharini shok nashini, ayu rakshini vindhyavasini.
Jaya aur vijay baitali, matu sugandha aru vikarali.
Nam anant tumhara bhavani, barana kimi manush agyani.
Ja par kripa matu tav hoi, to vah karai chahai mana joi.
Kripa karahu mo per maharani, siddhi kariya ambe mam bani.
Jo nar dharai matu kar dhyana, takar sada hoya kalyana.
Vipatti tahi sapanehu nahin avai, jo devi kar japa karavai.
Jo nar kahan rin hoya apara, so nar path karai shat bara.
Nishchaya rin mochana hoi jai, jo nar path karai mana lai.
Astuti jo nar padhe padhave, ya jag men so bahu sukha pavai.
Jako vyadhi satavai bhai, jap karat sab duuri parai.
Jo nar ati bandi mahan hoi, bar hajar path kara soi.
Nishchaya bandi te chhuti jai, satya bachan mam manahu bhai.
Ja par jo kachhu sankat hoi, nishchaya devihi sumirai soi.
Jo nar putr hoy nahin bhai, so nar ya vidhi kare upai.
Panch varsh so patha karavai, nauratar men vipr jimavai.
Nishchaya hoya prasann bhavani, putr dehi ta kahan gunakhani.
Dhvaja nariyal ani chadhavai, vidhi samet puujan karavavai.
Nit prati path karai man lai, prem sahit nahin aan upai.
Yah shri vindhyachal chalisa, rank padhat hove avnisa.
Yah jani acharaj manahu bhai, kripa drishti tapar hoi jai.
Jaya jaya jaya jagamatu bhavani, kripa karahu mo para jan jani.

Posted By : Vinod Jindal on Dec 23, 2010


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved