Shri Annapurna ChalisaThis is the chalisa lyrics of Annapurna mata. Annapurna mata is the hindu Goddess of food. Anna means 'Food' and purna means 'complete'.  Annapurna mata is the incarnation of Maa Parvati, who gives food to all including god, goddess, humans and all living beings. Annapurna mata is often shown giving food to Lord Shiva.gives complete food to all human beings.  The person who recites the 'Annapurna Chalisa' with devotion will never face any type of shortage in life. Hindi lyrics of Annapurna chalisa are also provided here.


Vishveshvar padpadam ki raj nij shish lagay


Annapurna tav suyash barano kavi matilay.


 


Nitya aanand karini mata, var aru abhay bhav prkhyata.


Jay! soundary sindhu jag janani, akhil pap har bhav harani.


Shavet badan par shavet basan puni, santan tuv pad sevat rishimuni.


Kashi puradhishvari mata, maheshvari sakal jag trata.


Vrishbharudh nam rudrani, vishav viharini jay! kalyani.


Patidevta sutit shiromani, padavi prapat kinh giri nandini


Pati vichoh dukh sahi nahi pava, yog agni tab badan jarava.


Deh tajat shiv charan snehu, rakhehu jat himgiri ghehu.


Prakati girija nam dharayo, ati anand bhavan manh chayo.


Narad ne tab tohin bharamayhu, byah karan hit path pdhayhu.


Brahma varun kuber ganaye, devraj aadik gaye.


Sab devan ko sujas bakhani, mati palatan ki man thani.


Nij ko tab narad ghabaraye, tab pran puran mantra pdhaye.


Karan hetu tap tohi updeshu, sant vachan tum satya parekhehu.


Gagangira suni tari na tare, Brahma tav tum pas padhare.


Kaheu putri var mangu anupa, dehun aaj tuv mati anurupa


Tum tap kinh alokik bhari, kasht uthayahu ati sukumari.


Aab sandeh chhadi kacchu moson, hai sogandh nahi chhal toson.


Karat ved vid brahma janhu, vachan mor yeh sancha manhu.


Taji sankoch kahahu nij iccha, dehon mai manmani bhiksha.


Suni Brahma ki madhuri bani, mukh son kachu musukaye bhavani.


Boli tum ka kahahu vidhata, tum to jag ke sashtradhata.


Mam kamna gupt nahin toson, kahvava chahahu ka moson.


Daksh yayg mahn marati bara, shambunath puni hohin hamara.


So aab milhin mohin manbhaye, kahi tathastu vidhi dham sidhaye.


Tab girija shanker tav bhayu, phal kamna sanshyo gayau.


Chanderkoti ravi koti prakasha, tab aanan mahn karat nivasa.


Mala pustak ankush sohe, kar mahn apar pash man mohen.


Annpurne! sadapurne, aaj aanvagh anant purne.


Kripa sagari kshemkari man, bhav vibhuti aanand bhari man.


Kamal vilochan vilsit bhale, devi kalike chandi karale.


Tum kailash mahin hai girija, vilsi anand sath sindhuja.


Svarag mahalakshmi kahalayi, martey lok lakshmi padpayi.


Vilsi sab mahn sarv sarupa, sevat tohin amar pur bhupa.


Jo padhihhi yeh tav chalisa, phal pahin shubh sakhi isa.


Parat samay jo jan man layo, padhinhi bhakti suruchi adhikayo.


Stri kalatr pati mitr putr yut, paramashverya labh lahi adhabhut.


Raj vimukh ko raj divave, jas tero jan sujas badhavei.


Path maha mud mangal data, bhakt manovanchit nidhi pata.


 


Jo yeh chalisa subhag, padhi naveigen math.


Tineke karaj siddh, sab sakhi kashinath.


 


 


 


 

Posted By : Vinod Jindal on Dec 31, 2010


 
 

© 2024 Holydrops. All Rights Reserved