Shri Ram StutiSHRI RAM CHANDRA KRIPALU BHAJUMAN

HARAN BHAVA BHAY DAARUNAM

NAVA KANJA LOCHANA KANJA MUKHAKAR

KANJA PADA KANJAARUNAMKANDARP AGANIT AMITA CHABI

NAV NIL NIRAG SUNDARAM

PATAPIT MANAHU TADIT RUCHI SUCHI

NAUMI JANAKA SUTAAVARAMBHAJU DIN BANDHU DINESH DAANAV

DAITYA VANSHA NIKANDANAM

RAGHUNAND ANANDA KANDA KOSHALA

CHAND DASHARATH NANDANAMSIR MUKUTA KUNDAL TILAK CHAARU

UDAAR ANGR VIBHUSHANAM

AAJAANU BHUJA SHAR CHAAPA DHAR

SANGRAM JIT KHARA DUSHANAMITI VADATI TULASIDAAS SHANKAR

SHESH MUNI MANA RAJNJANAM

MAMA HRIDAYA KANJA NIVAS KURU

KAAMAADI KHALADALA MANJANAM

Posted By : Vinod Jindal on Jul 12, 2011
You Tube Videos
SHRI RAM CHANDRA KRIPALU BHAJUMAN
Added By : Vinod Jindal On Jul 12, 2011
 


 
 

© 2020 Holydrops. All Rights Reserved   

Website Security Test