Mangal Bhavan Amangal HaariMangal Bhavan Amangal Haari

Drawahu Su Dashrath Achar Bihari

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram 2Ho, Hoi Hai Wahi Jo Ram Rachi Raakhaa

Ko Kare Tarak Badhaye SaakhaRam Sia Ram Sia Ram Jai Jai RamHo, Dheeraj Dharam Mitr Aru Naarii

Aapad Kaal Parakhiye ChaariiRam Sia Ram Sia Ram Jai Jai RamHo, Jehike Jehi Par Satya Sanehu

So Tehi Milaye Na Kachhu SandehuHo, Jaaki Rahi Bhavna Jaisi

Raghu Moorti Dekhi Tin TaisiHo, Raghukul Reet Sada Chali Ayi

Praan Jaye Par Vachan Na JayiRam Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai RamHo, Hari Anant Hari Katha Ananta

Kahahi Sunahi Bahuvidhi Sab SantaRam Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Posted By : Vinod Jindal on Jul 18, 2011
You Tube Videos
Mangal Bhavan Amangal Haari
Added By : Vinod Jindal On Jul 18, 2011
 


 
 

© 2020 Holydrops. All Rights Reserved   

Website Security Test