Art Of Living Bhajan-2Om Guru Om Guru

Parag Paraguru Omkara Guru tavasharanamSukhakar shubakar hey parameshwara

Brahmaparapar tavasharanam

Om Guru Om Guru...

Namami Brahma Namami Vishnu

Namami Shankar bhaya haranam

Om Guru...Chidananda Guru chitswaroopa

Guru Shankara Sadguru tavasharanam

Om Guru Om Guru...

Posted By : Vinod Jindal on Aug 01, 2011


 
 

© 2022 Holydrops. All Rights Reserved